Löydä positiivinen kipinä

Onko vaikea pysyä iloisena ja positiivisena, kun arki tuntuu puuduttavalta ja tympeältä tai jotain ikävää sattuu? Monesti kuulee kommentteja, että onhan helppo olla positiivinen, kun kaikki menee hyvin, mutta mitä jos kaikki ei menekään hyvin?

Positiivisen ajattelun ei tarvitse olla yltiöpositiivista eikä omasta positiivisuudestaan tarvitse tehdä isoa numeroa. Kyse ei ole siitä, että kaikkien pitäisi olla hössöttäviä ilopillereitä. Ei ole myöskään kyse siitä, että negatiivisia tunteita ei saisi olla tai ne pitäisi kieltää itseltä. Negatiivisten tunteiden tunnistaminen, vastaanottaminen ja käsittely on erittäin tärkeää. Positiivisessa ajattelussa ja asenteessa on kyse siitä, miten negatiivisiin tunteisiin, tilanteisiin, ihmisiin ja asioihin suhtaudutaan. Positiivinen ajattelu on työkalu, joka pääsee tositoimiin silloin, kun asiat eivät suju.

Oman näkökulman muuttaminen saattaa muuttaa elämää hyvinkin radikaalisti parempaan suuntaan. Positiivinen ajattelu ja asenne ohjaavat kaikessa toiminnassa ja ajatteluprosesseissa meitä toimimaan erilailla kuin negatiivinen tai passiivinen mieli. Negatiivinen suhtautuminen ja asioista herkästi valittaminen voi olla opittu tapa kommunikoida. Uusien tapojen opettelu on mahdollista, mutta se on tietoinen prosessi.

Mitä hyötyä positiivisesta ajattelusta sitten on? Positiivisuus tuo sisäistä rauhaa, ja parantaa elämänlaatua. Hyvien asioiden tunnistaminen itsessä ja ympärillä lisää tyytyväisyyttä. Positiivinen ajattelu voi tuoda ajatteluun selkeyttä, ja selkeyden myötä oma toiminta suuntautuu rakentamaan elämää terveellä tavalla oman näköiseksi. Positiivisuus ei ole kilpailulaji. Kaikkien elämät ovat erilaisia. Oleellisinta on miten itse koet positiivisuuden omassa mielessä, ajatuksissa, tunteissa ja elämässä. Positiivisella ajattelulla ei ole tarkoitus tehdä kenestäkään parempaa ihmistä vaan parantaa omia sisäisiä tuntemuksia ja toimintatapoja. Ensisijaisesti positiivinen ajattelu parantaa omaa hyvinvointia, mutta oman olemuksen, sanallisen ja sanattoman viestinnän ja toiminnan kautta se parantaa aina myös tavalla tai toisella ympärillä olevien elämää.

Miten positiivisen kipinän voi herättää, jos mieli on tottunut ajattelemaan negatiivisesti? Pakotettu optimismi ei toimi vaan päinvastoin saattaa lisätä negatiivisia tuntemuksia. Positiivisuuteen kannustaminen saattaa herättää monissa lannistuneita tunteita tai ärsytystä. Positiivisuutta kannattaakin herätellä itsessä pikku hiljaa, askel kerrallaan. Tässä on listattu vinkkejä herättelemään ajatuksia kohti positiivisempaa mieltä.

Itsestäänselvyydet

Otamme monesti hyvät asiat elämässä itsestäänselvyyksinä. Välillä on hyvä pysähtyä, tarkastella ja havainnoida elämää. Mitä hyvää elämässä on? Mitä mahdollisesti otan itsestäänselvyytenä? Joillekin auttaa konkretisoida elämästä tehdyt havainnot – sano ne ääneen jollekin tai kirjoita ylös. Muista myös näennäisesti pienet asiat!

Kiitollisuus

Kiitollisuutta voi harjoitella siinä missä mitä tahansa. Huomioimalla hyviä asioita elämässä voi tietoisesti kertoa itselleen olevansa kiitollinen kaikkea sitä kohtaan, mikä on hyvin. Kiitollisuuden tunne automatisoituu varsinkin, kun lakkaa ottamasta mitään tai ketään itsestäänselvyytenä. Kiitollisuutta voi kokea myös menneitä huonoja asioita kohtaan, jos vaikeat asiat ovat johtaneet hyvään.

Hyvän tekeminen

Myötätunto on tärkeä taito positiivisuuden opettelussa. Myötätunnon myötä hyvien tekojen tekemisestä tulee luonnollisempaa ja automaattisempaa. Lue lisää miten hyvien tekojen tekeminen vaikuttaa onnellisuuteen.

Objektiivisuus

Oman positiivisuuden kannalta on hyvä harjoitella näkemään asioissa myös toinen puoli, ja kokeilla samaistumista toisen ihmisen tilanteeseen ainakin jossain määrin. Omalla kohdalla voi harjoitella katsomaan tilannetta ulkopuolisen silmin. Nopeat tunnereaktiot, useimmiten vielä negatiiviset tunteet, ovat tyypillisesti opittu jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mitä jos et antaisikaan suuttumukselle tai ärsyyntymiselle heti valtaa? Laske hitaasti kymmeneen, ja tee uusi tilannekatsaus tunteistasi ja niiden aiheuttajasta sen jälkeen.

Paras versio itsestäsi

Kun tuntee itsensä, silloin muokkaa elämäänsä oman näköiseksi. Itsensä tuntemista voi opetella. Itsetuntemus on koko elämän kestävä projekti, koska muutumme jatkuvasti. On tärkeää olla rehellinen itseään kohtaan, koska vain silloin pystyy menemään kohti parasta versiota itsestään, ja kohtaamaan vaikeimmatkin tunteet.

Onnellisuus

On tärkeää olla itselleen rehellinen ja ymmärtää, että meillä kaikilla on vastuu omasta onnellisuudestamme. Ja se on hieno vastuu, koska se antaa meillä mielettömän vapauden päättää mihin suuntaan elämämme kulkee. Vastuu omasta onnellisuudesta on valtaa ja vapautta!

Hyvän fiiliksen levittäminen

Tee silloin tällöin itseanalyysi: mitä tuon mukanani, kun tapaan ihmisen – iloa, hymyä ja myötätuntoa vai arvostelua, valittamista ja ikäviin asioihin keskittymistä? Tuonko energiaa vai vienkö energiaa?

Kirjoittajasta

Kiitos ilmoittautumisestasi joogahaasteeseen!

Muista käydä vahvistamassa sähköpostiosoitteesi, jos et ole aiemmin tilannut Ninan joogan uutiskirjettä :)