10 hyvää syytä aloittaa joogaaminen

Jooga on ikivanha oppi elämästä, mutta edelleen tänä päivänä sillä on syvä positiivinen vaikutus ihmiseen. Jooga on ajan kuluessa löytänyt erilaisia muotoja, mutta nykyaikaisesta, länsimaalaisuuden muokkaamasta joogasta on paljon hyötyä terveyteen ja hyvinvointiin.

1. Jooga auttaa stressiin

Jooga antaa keinoja oppia kontrolloimaan tunteita ja ajatusten sekamelskaa. Joogassa voi harjoitella huomion keskittämistä hengitykseen, fyysiseen tekemiseen tai esimerkiksi johonkin valitsemaasi, positiiviseen ajatukseen.

2. Jooga tuo kehoon keveyden tunnetta

Jooga parantaa liikkuvuutta ja kehon notkeutta. Säännöllinen joogaharjoitus pitää yllä kehon toimintakykyä, josta on hyötyä muillakin elämän osa-alueilla.

3. Jooga vahvistaa kehoa

Dynaaminen joogaharjoitus vahvistaa kehon lihaksia kokonaisvaltaisesti. Vahvistavia joogasuuntauksia ovat esimerkiksi astanga- tai vinyasa flow jooga.

4. Joogassa oppii tietoista läsnäoloa

Tietoisen läsnäolon harjoittelussa keskitetään huomio johonkin nykyhetken tapahtumaan hyväksyvässä hengessä. Joogassa tyypillisesti keskitetään huomiota omaan hengitykseen.

5. Jooga opettaa kunnioittamaan omaa kehoa

Joogassa ei ole koskaan valmis eikä päämäärä ole oleellinen. Joogassa huomaa helposti oman kehonsa rajoitteet ja haasteet, mutta säännöllisellä harjoittelulla keho notkistuu ja vahvistuu. Jooga antaa tilaa yksilöllisyydelle.

6. Joogassa oppii hidastamaan ja unohtamaan kiireet

Pysähtyminen, rauhoittuminen ja meditaatio ovat osa joogaharjoitusta, ja niitä harjoitetaan jossain muodossa kaikilla joogatunneilla. Erityisesti yin jooga auttaa pysähtymään.

7. Joogassa oppii hengittämään

Kaikki osaavat tietenkin hengittää, mutta useimmilla hengitys jää kuitenkin pintapuoliseksi. Joogassa kehoitetaan tulemaan hengityksestä tietoisemmaksi ja tarkoituksen mukaisesti syventämään hengitystä. Ohjatuilla joogatunneilla voidaan tehdä myös pranayama eli hengitysharjoituksia. Tietoista hengitystä voi käyttää rentoutumistekniikkana melkein missä vaan.

8. Jooga auttaa itsensä hyväksymisessä

Joogassa tutustutaan lempeässä hengessä omaan kehoon ja mieleen. Joogassa ei ole tiettyjä tavoitteita. Oma joogaharjoitus on henkilökohtainen ja omannäköinen. Meditaation, joogan ja itsetutkiskelun avulla voi auttaa ylikriittistä asennoitumista itseään kohtaan.

9. Jooga ei ole kilpailulaji

Jooga on hyvin henkilökohtainen harjoitus. Joogan paremmuutta ei voi eikä ole tarkoitus mitata. Joogaharjoitus tehdään yksin, vaikka oltaisiinkin ryhmätunnilla. Joogassa oleellisinta on oma kokemus ja tuntemukset, ja harjoituksessa on tarkoitus keskittyä omaan tekemiseen ja olemiseen.

10. Jooga opettaa kiitollisuutta

Joogan yksi peruspilareista on kiitollisuus. Kiitollisuus helposti unohtuu, ja monet asiat elämässä otetaan itsestäänselvyytenä. Tietoinen kiitollisuus johtaa aina kohti positiivista elämää.

Kirjoittajasta

Kiitos ilmoittautumisestasi joogahaasteeseen!

Muista käydä vahvistamassa sähköpostiosoitteesi, jos et ole aiemmin tilannut Ninan joogan uutiskirjettä :)